Ankieta dla kandydatów na Dom Tymczasowy

Ankieta dla kandydata na dom tymczasowy
Mieszka Pan/Pani w *
Lokal jest *
Czy formę pomocy w postaci wolontariatu akceptują wszyscy członkowie rodziny? *
Czy ktoś w rodzinie jest uczulony na sierść zwierząt? *
Czy obecnie w domu mieszkają jakieś zwierzęta? *
Czy w ciągu dnia jest stale obecny ktoś, kto będzie opiekował się psem? *
Czy miał Pan?pani już kiedyś jakieś zwierzę? *
Czy był już Pan/ani Domem tymczasowym *
Czy jest to Pani/Pana pierwszy kontakt z psem rasy mops? *
Czy zna Pan/Pani problemy zdrowotne psów brachycefalicznych (o płaskim pysku)? *
Czy ma Pan/Pani coś przeciwko sterylizacji/kastracji psa? *
Wszystkie psy z􏰀ajdują􏰃e się pod opieką Stowarzysze􏰀ia są sterylizowa􏰀e/kastrowa􏰀e jesz􏰃ze w Domu Tymczasowym.
Czy jest Pan/Pani gotowa na pełnienie roli Domu Tymczasowego dla mopsa (prosimy zaznaczyć wszystkie, akceptowalne dla Pana/Pani przypadki) *
Które z problemów wykluczają możliwość stworzenia domu tymczasowego (prosimy podać wszystkie, wykluczające przypadki) *
Czy jest Pan/Pani w stanie pokryć koszty żywienia i transportu do weterynarza? *
Większość kosztów utrzymania psa w Domu Tymczasowym, takich jak: wizyty u weterynarzy, leki, środki do pielęgnacji, pokrywa Stowarzyszenie, jednak koszty wyżywienia lub transportu do specjalistów zwykle Dom Tymczasowy pokrywa sam.
Czy zgadza się Pani/Pam na wizyty w swoim domu, przeprowadzane przez osobę wskazaną przez Stowarzyszenie, przed objęciem Opieki nad psem oraz w trakcie pełnienia roli Domu Tymczasowego *
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie Mopsy w Potrzebie jest Zarząd Stowarzyszenia Mopsy w Potrzebie, z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Przemyka 4 m. 16, nr KRS 0000511948, NIP 1132877723, Regon 147288234. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody. *
(wymagane – w przypadku braku zgody, ankieta nie zostanie rozpatrzona)