Zasady adopcji

1. Psy  będące pod opieką Stowarzyszenia „ Mopsy w potrzebie” mogą być adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Polski. Nie jest dopuszczalna adopcja dla lub w imieniu innej osoby.

2. Większość psów przed adopcją jest poddawanych sterylizacji/kastracji. W przypadku szczeniąt lub psów, u których to nie było możliwe (ze względu na ich stan zdrowia lub np. u suczek z powodu cieczki) mogą one zamieszkać w nowym domu wyłącznie na podstawie umowy o Dom Tymczasowy, a umowa adopcyjna podpisywana jest po dopełnieniu obowiązku sterylizacji/kastracji psa we wskazanym w umowie o Dom Tymczasowy terminie. Właścicielem psa nadal pozostaje Stowarzyszenie, także po popisaniu umowy adopcyjnej.

3. Pod opieką Stowarzyszenia znajdują się często psy chore, starsze, problemowe – potrzebujące pomocy i właściwej opieki. Adopcja nie polega na sprawieniu sobie młodego, zdrowego, wesołego, pieska, ale na pomocy psu w potrzebie, wymagającemu zaofiarowaniu mu leczenia, czasu, poświęcenia, zabawy, miłości.

4. Z  Adoptującym podpisywana jest  umowa adopcyjna j będąca umową cywilno-prawną. Umowa adopcyjna zawiera szczegółowe warunki adopcji, w tym transportu adoptowanego psa. Umowę w imieniu Stowarzyszenia” Mopsy w potrzebie” podpisują członkowie  Zarządu  Stowarzyszenia lub wskazana przez niego osoba na mocy stosownego upoważnienia. Złamanie warunków umowy skutkować może odebraniem psa przez Stowarzyszenie.

Chcemy utrzymywać kontakt z nowymi opiekunami naszych psów i zawsze służymy pomocą w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Zanim pies trafi do adopcji, poświęcamy mu swój czas, leczymy i przywiązujemy się do niego. Dlatego jednym z najważniejszych punktów umowy jest zobowiązanie do regularnego przekazywania  stowarzyszeniu zdjęć i informacji o adoptowanym psie.

5. Zawarcie umowy adopcyjnej poprzedzone jest kolejnymi etapami procesu adopcyjnego:

a) wypełnieniem i odesłaniem ankiety przedadopcyjnej na adres mopsywpotrzebie@wp.pl lub wypełnieniem ankiety online.

b) analizą ankiety adopcyjnej dokonaną przez Zarząd Stowarzyszenia

c) wizytą przedadopcyjną – wizyta ta odbywa się w domu  kandydata i przeprowadza ją osoba  wskazana  przez Zarząd Stowarzyszenia. Celem wizyty jest poznanie kandydata, jego oczekiwań i wiedzy na temat rasy. Osoba  wizytująca  zapoznaje  kandydata z wymaganiami i potrzebami rasy, a po wizycie przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia swoją opinię na temat kandydata. W oparciu o opinię wizytującej osoby Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję dotyczącą możliwości adoptowania psa będącego pod opieką Stowarzyszenia przez kandydującą osobę. Jakakolwiek ocena dotycząca wizyty sformułowana i przekazana kandydatom przez osobę wizytującą, nie jest dla nich w żaden sposób wiążąca. Wszelkie decyzje i oceny kandydujących należą do Zarządu Stowarzyszenia.

d) wyborem nowego domu  dla  konkretnego psa – decyzję o wyborze Adoptującego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po konsultacjach z Domem Tymczasowym, który najlepiej  zna potrzeby swojego podopiecznego.

Decyzja o adopcji psa podejmowana jest  czasami dopiero po przeprowadzeniu wizyt przedadopcyjnych u wszystkich potencjalnych kandydatów,  co oznacza, że może być ona odłożona w czasie.  Prosimy o cierpliwość. Przy wyborze nowego domu kierujemy się przede wszystkim dobrem psa i nie chcemy podejmować tak ważnych decyzji pochopnie lub pod presją.

e) uzgodnieniem terminu wydania i zasad transportu adoptowanego psa

6. Opieka Stowarzyszenia nad psami związana jest z ponoszeniem, często znaczących, kosztów, m.in. transportu psa do Domu Tymczasowego, leczenia, wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji, zakupu specjalistycznych karm, leków i innych materiałów higienicznych. Abyśmy my mogli dalej pomagać, od Adoptujących również oczekujemy pomocy w postaci darowizny odpowiadającej co najmniej kosztowi wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji psa.

7. Zapraszamy do obejrzenia filmu ABC Adopcji https://youtu.be/is8OJ2KiM-k


Ankietę przedadopcyjną należy wypełnić klikając tutaj.